Wat vindt Rampen-Crisis-Calamiteiten-Nederland?

Wat vindt Rampen-Crisis-Calamiteiten-Nederland wil weten wat er in onze samenleving van rampen- en calamiteitenbestrijding en crisisbeheersing speelt. Én vooral hoe jij daarover denkt.

Jouw mening telt in ons opiniepanel!


Coronavirus of 2019-nCoV 

Het is mogelijk dat het virus in Nederland bij een persoon aangetoond wordt. Waarschijnlijk zal het dan gaan om iemand die recent in de regio Wuhan is geweest. Of het gaat om iemand die contact heeft gehad met iemand die besmet was met het nieuwe coronavirus. In Duitsland is een aantal mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus na contact met een patiënt.

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder zijn bij het RIVM en het Erasmus MC Erasmus University Medical Center  testen beschikbaar waarmee vastgesteld kan worden of iemand besmet is met het virus. Ook zijn er natuurlijk protocollen waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.

Het vermoeden van een 2019-nCoV-infectie bij een patiënt, dient direct gemeld te worden bij de GGD van de woon- of verblijfplaats van de patiënt.

2019-nCoV is per 28 januari 2020 aangemerkt als groep A-meldingsplichtige ziekte. Dit stelt de GGD in staat om direct maatregelen te nemen met als doel verdere transmissie te voorkomen door middel van contactopsporing en het volgen van die contacten op het ontstaan van klachten (monitoring). Bij een melding van een groep A-meldingsplichtige ziekte coördineert Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) de respons.

De volgende gevallen dienen direct door behandelaren aan de GGD gemeld te worden:

  • ‘verdacht geval’: een patiënt die aan de casusdefinitie voldoet
  • ‘bevestigd geval’: een patiënt waarbij een infectie met 2019-nCoV middels laboratoriumonderzoek is bevestigd

Verplichte quarantaine

Een verdachte patiënt wordt in strikte aerogene isolatie opgenomen. Neem bij de verpleging van de patiënt de juiste persoonlijke bescherming (FFP2-masker, schort, handschoenen en een veiligheidsbril). Het vervoer van een patiënt door de ambulancedienst geschiedt in strikte isolatie.

Thuisisolatie

Patiënten die voldoen aan de casusdefinitie voor een verdacht ziektegeval maar niet ernstig ziek zijn, kunnen, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, in thuisisolatie verblijven. De arts infectieziektebestrijding bepaalt of de thuissituatie van de patiënt zich hiervoor leent. De duur van de maatregelen is afhankelijk van het klinisch beloop en de resultaten van de diagnostiek. Opheffen van de maatregelen bepaalt de arts infectieziektebestrijding in overleg met de LCI.

Bron: RIVM

De stelling is: Nederland moet zich meer voorbereiden op het Coronavirus.

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...
Top