Waarom Cuijpers Consultancy?

Cuijpers Consultancy biedt hoogwaardige kwaliteit. Dit is gebaseerd op onze specialisaties: variërend van pragmatisch en toepassingsgericht vanuit de Commando Plaats Incident (CoPI)-praktijk tot strategisch-bestuurlijk niveau.

En vanuit de brede ervaring met daadwerkelijke rampen- en crisissituaties (met deelname aan CoPI, Regionaal Operationeel Team (ROT), Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam (GBT/RBT), crisisteams en teams binnen Bevolkingszorg en de Nafase.

De inhoud van onze opleidingen, trainingen en oefeningen voldoen aan de eisen van GROOT en GROOTER. Onderdelen zijn: bewustwording van de benodigde attitude, de taakorganisatie, positionering en randvoorwaarden, globaal beeld van het totale proces en specifiek beeld van het eigen deel in het proces.

Onze docenten voldoen aan de eisen van GROOT en GROOTER.

Cuijpers Consultancy is geaccrediteerd als opleider, examenorganisator en examenlocatie door het Bureau Toezicht Examinering en Certificering (TEC) van het IFV en door het CRKBO.

Hierbij zijn de didactische vaardigheden van onze trainers grondig beoordeeld en hebben ze de hoogste score ontvangen!

In onze lespakketten zullen jouw documenten leidend zijn. Ook houden wij rekening met een beoogde combinatie van plaatselijke invulling en regionale ondersteuning. Eventuele latere wijzigingen in jouw crisisplan of deelplan verwerken wij in onze lesstof. Zonder onprettige ‘verrassingen’ achteraf zoals een meerprijs of narekeningen.

Wij zijn flexibel en actualiseren onze lespakketten onmiddellijk, zodat onze – en zo ook jouw – eindproducten altijd voldoen aan de actuele eisen en vereisten. Crisisbeheersing en Bevolkingszorg zijn namelijk volop in beweging. Voorbeelden hiervan zijn de verdere uitwerking van zelfredzaamheid, Slachtofferinformatie-systematiek (SIS)/Verwantencontact en nieuwe organisaties zoals de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) en het CrisisExpertTeam milieu en drinkwater (voorheen BOT-mi, EPAn en EPAd). Daarnaast hebben wij herhaaldelijk bewezen een prima vervolg/verdieping te geven aan wat eerdere opleiders hebben gedaan.

Onze docenten/trainers zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen en implementeren van de Bevolkingszorg op Orde 2.0 op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau. Momenteel bijvoorbeeld in de gemeenten Apeldoorn, Eindhoven, Bonaire, Rotterdam en Schagen, in de veiligheidsregio’s Twente, Zuid-Holland Zuid, Gelderland-Midden, IJsselland, oord- en Oost Gelderland, Brabant Noord, Midden-en West-Brabant, Brabant-Zuidoost, Hollands Midden, Groningen, Zeeland, Noord-Holland Noord en ook op Curaçao.

Ook zijn we betrokken bij symposia en andere speciale bijeenkomsten op het gebied van crisisbeheersing en Bevolkingszorg. Zo hebben we bijvoorbeeld de toetsende oefeningen verzorgd voor de Giro in Apeldoorn en de Europese kampioenschappen Atletiek in Amsterdam.

We mogen een hoge klantenwaardering ervaren van gemiddeld 8,2 tot 8,9!

Na afloop van elke activiteit houden we met de deelnemers een korte evaluatie over de opleiding en/of training. We kunnen als dit nodig blijkt de activiteiten aanpassen/verder ontwikkelen zodat de deelnemers nog steeds stappen vooruit kunnen blijven doen.

Top