Activiteiten en opleidingen

Training voor bevolkingszorg?

01 COPI-oefeningen
Een COPI-oefening is een belangrijk middel in de vakbekwaamheid van de COPI-functionarissen in jouw veiligheidsregio! Het gehele COPI oefent namelijk mee, waardoor de verschillende teamleden de kans krijgen om multidisciplinair te oefenen.
02 ROT-oefeningen
Een ROT-oefening is een belangrijk middel in de vakbekwaamheid van de ROT-functionarissen in jouw veiligheidsregio! Het gehele ROT oefent namelijk mee, waardoor de verschillende teamleden de kans krijgen om multidisciplinair te oefenen.
03 BT-oefeningen
Een BT-oefening is een belangrijk middel in de vakbekwaamheid van de BT-functionarissen in jouw veiligheidsregio en/of gemeente! Het gehele BT oefent namelijk mee, waardoor de verschillende teamleden de kans krijgen om multidisciplinair te oefenen.
04 Interim werkzaamheden
Soms vallen functies voor kortere of langere tijd uit en ontstaat een ‘gat’ in jouw team en/of organisatie. Hier komen onze interimspecialisten graag ondersteunen.
05 Piketdiensten
Regelmatig worden wij benaderd door gemeenten met de vraag of wij piketdiensten draaien. Ons antwoord? Jazeker!
Adviseur crisisbeheersing (meerdaagse leergang)
Ben jij adviseur crisisbeheersing? Bereid je goed voor met aandacht voor de organisatie, werkzaamheden en taken van de adviseur crisisbeheersing in de warme fase. Op algemeen en lokaal/regionaal niveau.
Basisopleiding rampenbestrijding en crisisbeheersing (e-learning en digitaal)
Ben jij nieuw in de rampenbestrijding of crisisbeheersing? Of wil jij je kennis opfrissen? Wij nemen je mee in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en behandelen de processen.
Communicatieadviseur BT (meerdaagse leergang)
Je gaat aan de slag met advisering over de strategie, de opbouw van kernboodschappen, het neerzetten van een communicatieadvies.
Communicatieadviseur CoPI (meerdaagse leergang)
Je gaat aan de slag met adviseren en informeren van het commando plaats incident, het verzorgen van de woordvoering, het geven van voortgangs- of afwijkingsinformatie.
Communicatieadviseur ROT (meerdaagse leergang)
Je gaat aan de slag met het adviseren en informeren van het ROT, het actief halen en brengen van informatie, het informeren van het hoofd taakorganisatie.
Dé Dilemmatraining voor bestuurders & strategisch adviseurs
Je gaat aan de slag met bestuurlijke dilemma's én hoe je deze het beste kunt benaderen. Je leert bestuurlijke dilemma's herkennen, je leert hoe je ze kan analyseren en vooral hoe je jouw beslissingen over het dilemma kan implementeren.
Digitale class 1. Basis crisisbeheersing + omgaan met de verschillende rollen van de bestuurder
We behandelen diverse leiderschapsstijlen en -vaardigheden. De basiskennis van crisisbesluitvorming komt ook aan bod.
Digitale class 2. Bestuurder als (technisch) voorzitter beleidsteam
Wat zijn de werkzaamheden en taken en hoe werkt een BT. We gaan in op de vergaderstructuur in het team.
Digitale class 3. Mediacontacten voor bestuurders bij (dreigende) rampen en crises
Bereid je voor op de complexe mediacontacten bij een crisis, ramp of zwaar ongeval.
Digitale class 4. Rampen- en crisiskunde voor bestuurders
Na deze module (her)ken je als bestuurder de overeenkomsten en verschillen tussen een ramp, crisis, calamiteit, issue of zogenaamd M³-incident.
Digitale class 5. Bestuurlijke netwerkkaarten
Hoe zijn de bevoegdheden bij rampen en crises verdeeld in Nederland?
Digitale class 6. Evalueren van inzetten en opschalingen
Evalueren is leren van de praktijk. Een evaluatie helpt een organisatie en ook bestuurders door te laten zien welke maatregelen en voorzieningen werken, maar ook welke niet werken tijdens (de voorbereiding op) een ramp of crisis.
Hoofd Taakorganisatie Communicatie (meerdaagse leergang)
Je gaat aan de slag met het inrichten van de taakorganisatie Communicatie, het leiding geven, het adviseren, het zorgdragen voor debriefing en nazorg.
Juridische ondersteuning dagdeel 1: acute fase (algemeen)
We besteden aandacht aan (nood)bevoegdheden en andere middelen die je kan inzetten tijdens de acute fase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juridische ondersteuning dagdeel 2: (preparatie) nafase
We besteden aandacht aan (nood)bevoegdheden en voornamelijk de toepassing in de preparatie nafase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juridische ondersteuning dagdeel 3: demonstraties en openbare ordeverstoringen
We besteden aandacht aan (nood)bevoegdheden en voornamelijk de toepassing bij demonstraties en openbare orde verstoringen. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juristen en bestuurlijke netwerkkaarten dagdeel 4
We besteden aandacht aan de bestuurlijke netwerkkaarten en de bevoegdhedenschema’s. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juristen in de acute fase dagdeel 5
We besteden aandacht aan de taken en werkzaamheden van de jurist in de acute fase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juristen in de acute fase en de preparatie nafase, met scenario dagdeel 7
We besteden aandacht aan de taken en werkzaamheden van de jurist in de acute fase en in de (preparatie) nafase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juristen in de preparatie nafase, met scenario dagdeel 6
We besteden aandacht aan de taken en werkzaamheden van de jurist in de (preparatie) nafase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Leergang Officier van Dienst Evenement (OvD-E)
Een ramp of zwaar ongeval tijdens een evenement, je moet er niet aan denken! Maar je wilt wel voorbereid zijn; dat leer je tijdens deze leergang. Jij bent de crisiscoördinator bij het evenement én de contactpersoon namens de organisatie voor de professionele hulpverleners.
Leergang Officier van Dienst Locatie (OvD-L)
Een ramp of zwaar ongeval bij jouw bedrijf, instelling of locatie. Je moet er niet aan denken! Maar je wilt wel voorbereid zijn; dat leer je tijdens deze leergang. Jij bent de crisiscoördinator bij een locatie én de contactpersoon namens jouw organisatie voor de professionele hulpverleners.
Leergang train de trainer
Voor iedereen die traint en opleidt en dit nog effectiever wil doen
MIRROR TEAM RESOURCE MANAGEMENT
In het bijzonder voor teams die divers zijn samengesteld, geen vaste samenstelling kennen en aangevuld (KUNNEN) worden met liaisons van andere sectoren die in geval van een ramp of crisis samenwerken MIRROR is toepasbaar op de verschillende crisismanagementniveaus.
Observeren, het nieuwe waarnemen (meerdaagse leergang)
Leer objectief te observeren en feedback te geven.
Oefening (fysiek) plotters en notulisten/verslagleggers (VRBZO)
Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Opleiding (digitaal) plotters en notulisten/verslagleggers (Open inschrijving)
Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Opleiding (digitaal) plotters en notulisten/verslagleggers (VRBZO)
Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Training Verbindend leiderschap en verbindend adviseurschap (strategisch)
Leden van het Gemeentelijk Beleidsteam kennis laten maken met verbindend leiderschap en adviseurschap bij crises en rampen
Training/oefening Communicatieadviseur BT (VRBZO)
We gaan dieper in op de taken en werkzaamheden van de communicatieadviseur BT.
Verdiepingstraining (fysiek) plotters en notulisten/verslagleggers (VRBZO)
Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Verkorte opleiding Communicatieadviseur BT (digitaal) (VRBZO)
We gaan dieper in op de taken en werkzaamheden van de communicatieadviseur BT . De opleiding is competentiegericht en de onderwerpen worden behandeld met een mix van theoretische en praktische werkvormen.

Opleiding voorzitter TBZ (digitaal via MS-Teams)

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!