QuickScan gemeente Venlo

Digitale vragenlijst

QuickScan gemeente Venlo

Inleiding

Van woensdag 14 juli 2021 tot en met dinsdag 20 juli 2021 is de veiligheidsregio Limburg Noord opgeschaald naar GRIP 4 in verband met het hoogwater van de Maas/Roer.
Ook het Team Bevolkingszorg van de gemeente Venlo is actief geweest.

De gemeente Venlo heeft Cuijpers Consultancy gevraagd om een QuickScan te houden.
We evalueren het optreden van het TBZ, de samenwerking met de AC-BZ en de sectie Bevolkingszorg (RCC Bevolkingszorg van de VRLN) en de samenwerking met andere betrokken organisaties. Graag willen wij samen met u de lessen van deze periode in kaart brengen.

Uitgangspunten QuickScan

Evalueren is voor de gemeente Venlo van groot belang. De gemeente wil kunnen leren van de ervaringen en de aanbevelingen kunnen gebruiken voor eventueel benodigde aanpassingen in plannen, procedures en bijvoorbeeld in de werkwijze.

Opzet QuickScan

  1. Schriftelijke QuickScan via een speciale online evaluatietool
  2. Digitale bijeenkomst van 2,5 uur voor de leden van het TBZ
  3. Kort verslag met constateringen en aanbevelingen

Mevrouw Inge Bruggink is de projectleider.
De coaches c.q. onderzoekers zijn drs. Lindy Bakker, mr. William M. Cuijpers en Daphne Hobelman MSc International Development Studies.

Enquête

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, houden wij een enquête. Hieronder vindt u 16 vragen over de inzet van het Team Bevolkingszorg.

Wij verzoeken u de vragen zo volledig mogelijk in te vullen en uw antwoorden te motiveren.

Wij adviseren om de enquête in één keer in te vullen. Wij verwachten dat u maximaal 20 minuten met de enquête bezig bent.

Graag ontvangen wij uiterlijk woensdag 1 september 2021 17.00 uur uw ingevulde vragenlijst retour.

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw tijd en inbreng!

Inge Bruggink
projectleider Cuijpers Consultancy

QuickScan gemeente Venlo

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!