QuickScan gemeente Leudal

Digitale vragenlijst

QuickScan gemeente Leudal

Inleiding

Van woensdag 14 juli 2021 tot en met dinsdag 20 juli 2021 is de veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) opgeschaald naar GRIP-4 in verband met het hoogwater van de Maas/Roer.
Ook de bestuurders en het Team Bevolkingszorg van de gemeente Leudal zijn actief geweest.

De gemeente Leudal heeft Cuijpers Consultancy gevraagd om een QuickScan te houden.
We evalueren het optreden van het Team Bevolkingszorg (TBZ), de samenwerking met de bestuurders, de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (AC-BZ) en de sectie Bevolkingszorg (RCC Bevolkingszorg van de VRLN) en de samenwerking met andere betrokken organisaties. Graag willen wij samen met u de lessen van deze periode in kaart brengen.

Uitgangspunten QuickScan

Evalueren is voor de gemeente Leudal van groot belang. De gemeente wil kunnen leren van de ervaringen en de aanbevelingen kunnen gebruiken voor eventueel benodigde aanpassingen in plannen, procedures en bijvoorbeeld in de werkwijze.

Opzet QuickScan

  1. Schriftelijke QuickScan via een speciale online evaluatietool
  2. Digitale interviews (een aantal personen krijgt hiervoor een uitnodiging)
  3. Verslag met constateringen en aanbevelingen

Mevrouw Inge Bruggink is de projectleider.
De coaches c.q. onderzoekers zijn mr. William M. Cuijpers, Daphne Hobelman MSc International Development Studies en Dionne van der Giezen BA.

Enquête

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, houden wij een enquête. Hieronder vindt u 17 vragen over de inzet van het Team Bevolkingszorg.

Wij verzoeken u de vragen zo volledig mogelijk in te vullen en uw antwoorden te motiveren.

Wij adviseren om de enquête in één keer in te vullen. Wij verwachten dat u maximaal 20 minuten met de enquête bezig bent.

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw ingevulde vragenlijst retour. Uiterlijk dinsdag 7 september om 12.00 uur

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw tijd en inbreng!

Inge Bruggink
projectleider Cuijpers Consultancy

QuickScan gemeente Leudal

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!