QuickScan gemeente Barendrecht

Digitale vragenlijst

QuickScan gemeente Barendrecht

Inleiding

Op donderdagnacht 21 oktober 2021 is de gemeente Barendrecht opgeschaald geweest naar GRIP1 vanwege een windhoos. Naast het Commando Plaats Incident (CoPI) is binnen de gemeente Barendrecht een aantal medewerkers actief geweest.

De gemeente Barendrecht heeft Cuijpers Consultancy gevraagd om een QuickScan te houden. Zodat zij kan leren van de ervaringen en de QuickScan kan gebruiken voor eventueel benodigde aanpassingen in plannen, procedures, werkwijze et cetera.

Opzet QuickScan

1. Schriftelijke enquête via een speciale online evaluatietool
2. Digitale interviews (een aantal personen krijgt hiervoor een aparte uitnodiging)
3. Kort verslag met constateringen en aanbevelingen

Mevrouw Inge Bruggink is de projectleider.
De coaches c.q. onderzoekers zijn mr. William Cuijpers, Daphne Hobelman MSc en ing. Dionne van der Giezen.

Enquête

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, houden wij een enquête. Hieronder vindt u 11 vragen over de inzet tijdens de windhoos.
Wij verzoeken u de vragen zo volledig mogelijk in te vullen en uw antwoorden te motiveren.

Wij verwachten dat u maximaal 20 minuten met de enquête bezig bent.

Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 19 november 17.00 uur uw ingevulde vragenlijst retour.

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw tijd en inbreng!

Inge Bruggink projectleider Cuijpers Consultancy

QuickScan gemeente Barendrecht

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!