Quick Scan gemeente Altena

Digitale vragenlijst

Quick Scan gemeente Altena

Inleiding

Begin 2022 is de gemeente Altena opgeschaald vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Na de coronacrisis is dit wéér een langdurige crisis met inzet van de crisisstructuur. De impact van deze langdurige crisis op de bedrijfsvoering is groot (geweest) en er is veel ervaring opgedaan.

De gemeente Altena heeft Cuijpers Consultancy gevraagd om een evaluatie te houden. Deze evaluatie betreft de crisisorganisatie vanaf begin 2022. We evalueren het functioneren van de hoofden taakorganisatie (HTO) en het gemeentelijk beleidsteam (GBT), en op ambtelijk niveau evalueren we de inzet van het belteam en het beheerteam van de opvang. De evaluatie bekijkt ook de verhouding van het GBT en het college, waaronder de communicatie- en besluitvormingslijnen en bevoegdheden.

Doel Evaluatie
Evalueren is voor de gemeente Altena van groot belang. De gemeente wil kunnen leren van de ervaringen en de evaluatie kunnen gebruiken voor eventueel benodigde aanpassingen in plannen, procedures, werkwijzen et cetera en verbeterpunten voor de (onverhoopte) volgende langdurige crisis.

Opzet evaluatie
De evaluatie bestaat uit:
1. Feiten- en documentenonderzoek
2. Enquête
3. Interviews
Mevrouw Inge Bruggink is de projectleider. De coaches c.q. onderzoekers zijn mr. William M. Cuijpers, Daphne Hobelman MSc International Development Studies en Caroline van Nieuwpoort BA.

Enquête
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, houden wij onder andere een enquête. Deze enquête bevat 15 vragen.

Wij verzoeken u de vragen zo volledig mogelijk in te vullen en uw antwoorden te motiveren.

U kunt een deel van de enquête doorlopen en op een later moment terugkeren via de link in de mail die u heeft ontvangen. Wij verwachten dat u maximaal 15 minuten met de enquête bezig bent.

Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 30 september 2022 17.00 uur uw ingevulde vragenlijst retour.
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw tijd en inbreng!

Inge Bruggink, projectleider
Cuijpers Consultancy

Quick Scan gemeente Altena

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!