Evaluatie Gemeente Helmond

Over de inzet tijdens covid-19 gedurende de periode 1 maart – 1 juli 2020.

Digitale vragenlijst

Enquête evaluatie gemeente Helmond

Inleiding

Vanaf maart 2020 is de crisisorganisatie van de gemeente Helmond opgeschaald naar aanleiding van het coronavirus. De impact van covid-19 was en is groot. Er is veel ervaring opgedaan. De gemeente Helmond heeft Cuijpers Consultancy gevraagd om samen met u de lessen van deze periode in kaart te brengen en te evalueren. Wij evalueren de inzetperiode van 1 maart – 1 juli 2020 (de ‘eerste golf’). Deze evaluatie omvat de inzet van het regionaal en gemeentelijk beleidsteam en het interne continuïteitsteam. De gemeente Helmond wil kunnen leren van de ervaringen en de evaluatie gebruiken voor eventuele benodigde aanpassingen aan bijvoorbeeld de crisisorganisatie, de werkwijze, de onderliggende plannen en draaiboeken.

Opzet evaluatie
De evaluatie bestaat uit:
1. Feiten- en documentenonderzoek
2. Enquête
3. Interviews

Mevrouw Inge Bruggink is de projectleider. De coaches c.q. onderzoekers zijn drs. Lindy Bakker, mr. William M. Cuijpers en Daphne Hobelman MSc International Development Studies.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, houden wij onder andere een enquête. Hieronder vindt u 14 vragen over de opschaling en inzet van de gemeente Helmond. Wij verzoeken u de vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Motiveer en verduidelijk alstublieft uw antwoorden.

Wij adviseren om de enquête in één keer in te vullen. Wij verwachten dat u maximaal 30 minuten met de enquête bezig bent. Graag ontvangen wij uiterlijk woensdag 11 november 2020 17.00 uur uw ingevulde vragenlijst retour. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw tijd en inbreng!

Inge Bruggink
projectleider Cuijpers Consultancy

Gemeente Helmond

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!