Evaluatie Gemeente Helmond

Over de inrichting en werking van de crises- en rampenorganisatie van de gemeente Helmond

Digitale vragenlijst

Enquête inrichting en werking van de crises- en rampenorganisatie gemeente Helmond

Inleiding

De gemeente Helmond heeft Integrato/Cuijpers Consultancy gevraagd om de huidige crisis- en bevolkingszorgorganisatie binnen de gemeente door te lichten. Daarna wil de gemeente de bestuurders en leden van de organisatie laten opleiden, trainen en (be)oefenen. Zo wil de gemeente komen tot een organisatie die voldoet aan de landelijke en binnen de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost beschreven kwaliteitsnormen voor bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie.

Wij willen graag samen met jullie een inventarisatie houden waar de behoeften liggen.

Mevrouw Inge Bruggink is de projectleider. De consultants zijn Daphne Hobelman, Wilma Vierhuizen, Annelies Barrett, Sterre van Breen, Asle Lubbers en Nick Kremer.

Enquête

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de behoefte en de reeds opgedane ervaringen, houden wij onder andere een enquête. Hieronder vind je 12 vragen over opleiden, trainen en oefenen.

Wij verzoeken je de vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Motiveer en verduidelijk alstublieft de antwoorden.

Wij verwachten dat je maximaal 30 minuten met de enquête bezig bent.

Graag ontvangen wij uiterlijk 31 januari 2024 het ingevulde vragenlijst retour.

Een aantal personen ontvangt ook nog een uitnodiging voor een digitaal interview. Deze personen zijn geïnformeerd.

Wij bedanken je bij voorbaat voor jouw tijd en inbreng!

Inge Bruggink,
Cuijpers Consultancy

Gemeente Helmond

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!