Digitale vragenlijst

Evaluatie Hoogheemraadschap Delfland 2024

Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft Integrato en Cuijpers Consultancy ingeschakeld om een evaluatie uit te voeren van de op- en afschalingen. Op 26 maart 2024 is de calamiteitenorganisatie van Delfland naar fase 2 opgeschaald vanwege de kadeverschuiving aan de Molenweg in Maasland. Op 29 maart 2024 is de calamiteitenorganisatie afgeschaald. Vervolgens is er op 18 april 2024 weer opgeschaald naar fase 1 en op 25 april 2024 afgeschaald.

Wij richten ons hierbij specifiek op het in kaart brengen van eventuele kansen en knelpunten binnen de calamiteitenorganisatie.

 

Jouw input is hierbij van waarde. Daarom willen we graag jouw behoeften en ervaringen in kaart brengen door middel van een korte enquête. We willen een zo volledig mogelijk beeld krijgen van het verloop van de op- en afschalingen.

 

Het invullen van de enquête duurt niet meer dan 20 á 30 minuten. We verzoeken je vriendelijk om de vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden en je antwoorden zoveel mogelijk te motiveren.

Graag ontvangen we uiterlijk 6 juni 2024 jouw ingevulde vragenlijst retour. Sommige respondenten hebben daarnaast ook een uitnodiging ontvangen voor een digitaal interview.

We willen je bij voorbaat bedanken voor je tijd en bijdrage aan deze evaluatie!

Annelies Barrett, Sterre van Breen en William Cuijpers

Evaluatie Hoogheemraadschap van Delfland 2024

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!