Evaluatie covid-19-crisis

Digitale vragenlijst

Evaluatie gemeente Schiedam

Inleiding

Vanaf maart 2020 tot eind juni 2021 is de crisisorganisatie van de gemeente Schiedam opgeschaald naar aanleiding van het coronavirus. De impact van covid-19 is groot en er is veel ervaring opgedaan.

Eind juni 2020 heeft de gemeente Schiedam zelf een tussenevaluatie gehouden voor de periode van het ontstaan van de covid-19-crisis tot juni 2020. Cuijpers Consultancy heeft naar aanleiding van deze tussenevaluatie aanbevelingen gedaan.

De gemeente Schiedam heeft Cuijpers Consultancy gevraagd om een nieuwe evaluatie te houden. Deze evaluatie betreft de crisisorganisatie vanaf 1 juli 2020 tot 30 juni 2021. We evalueren het optreden van het GBT en het TBZ, de samenwerking met de AC-BZ (ROT of ROT light) en de samenwerking met andere betrokken organisaties. Graag willen wij samen met u de lessen van deze periode in kaart brengen en evalueren.

Uitgangspunten evaluatie

Evalueren is voor de gemeente Schiedam van groot belang. De gemeente Schiedam wil kunnen leren van de ervaringen en de evaluatie kunnen gebruiken voor eventueel benodigde aanpassingen in plannen, procedures en bijvoorbeeld in de werkwijze.

Opzet evaluatie

De evaluatie bestaat uit:

  1. Feiten- en documentenonderzoek
  2. Enquête
  3. Interviews

Mevrouw Inge Bruggink is de projectleider. De coaches c.q. onderzoekers zijn drs. Lindy Bakker, mr. William M. Cuijpers en Daphne Hobelman MSc International Development Studies.

Enquête

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, houden wij onder andere een enquête. Hieronder vindt u 16 vragen over de inzet van bevolkingszorg.

Wij verzoeken u de vragen zo volledig mogelijk in te vullen en uw antwoorden te motiveren.

Wij adviseren om de enquête in één keer in te vullen. Wij verwachten dat u maximaal 30 minuten met de enquête bezig bent.

Graag ontvangen wij uiterlijk woensdag 1 september 2021 17.00 uur uw ingevulde vragenlijst retour.

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw tijd en inbreng!

Inge Bruggink
projectleider Cuijpers Consultancy

Evaluatie gemeente Schiedam

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!