Referenties

Klantenwaardering

Je collega’s beschrijven onze docenten/trainers onder andere als:

 • Klantvriendelijk en klantgericht
 • Doen wat ze beloven
 • Sterk merk
 • Consistent en authentiek
 • Alles in één hand
 • Maken het waar, ze zijn ‘gewoon’ goed
 • Kennis van zaken
 • Veelzijdig
 • Optimaal advies en optimale service
 • Passen producten helemaal aan onze wensen aan
 • Denken mee
 • Prima face-to-face en online onderwijs
 • Praktijkgericht

Enkele reacties van eerdere deelnemers

 • Beste training tot nu toe
 • Praktische insteek, heel nuttig
 • Goede verhouding tussen praktijk en theorie
 • Heldere en goede voorbeelden
 • Interactieve, goede en leerzame training
 • Veel handvatten en structuur gekregen
 • Zeer leerzaam en echt nieuwe dingen gehoord
 • Goede combinatie training en coaching
 • Voor herhaling vatbaar
 • Zet praktijkervaring om in les- en trainingsstof
 • Had ik deze training maar vóór mijn inzetten gehad

Uiteraard kunnen wij je (op verzoek) op maat verdere referenties geven.

Opdrachtgevers

We hebben veel cursisten en/of opdrachten ontvangen van onder andere gemeenten, veiligheidsregio’s, milieudiensten en omgevingsdiensten voor bijvoorbeeld:

 • Ondersteuning tijdens rampen en crises
 • Ondersteuning bij de nazorg en afhandeling van rampen en crises
 • Organisatie-adviezen
 • Interim-werkzaamheden
 • Inrichten van ruimten voor Beleidsteams, Operationele Teams en andere teams
 • Opleidingen, trainingen en oefeningen voor teams en actiecentra
 • Systeemtesten
 • Waarnemingen bij oefeningen

Wetten

Op wetten.nl vind je alle actuele wet- en regelgeving. Voor alle duidelijkheid, de informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.

Bekendmakingen

Op officielebekendmakingen.nl vind je informatie over de stand van zaken van een wetsvoorstel. Wetsvoorstellen zijn op deze website beschikbaar vanaf het moment dat ze bij de Tweede Kamer zijn ingediend.

 • Wet Veiligheidsregio’s
 • Gemeentewet
 • Politiewet 2012
 • Waterwet
 • Waterschapswet
 • Wet Openbare Manifestaties
Top