Visie, missie en kernwaarden

Visie

Hulpverleners voorbereiden op de praktijk en daarmee de response tijdens rampen, crises en calamiteiten verbeteren.

Missie

Onze missie is hulpverleners voorbereiden op de praktijk en zo een veiligere wereld creëren. Dit geldt voor het strategisch, operationeel als technisch niveau. Dit realiseren we door te onderzoeken, te adviseren, op te leiden en te trainen. Én de bestuurders, hun beleidsmakers en de feitelijke hulpverleners te oefenen. Gevraagd en op eigen initiatief.

Daarnaast staan wij klaar voor de feitelijke ondersteuning tijdens een ramp of crisis: 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Door deze unieke service dragen wij bij aan:

  • Realistische en praktische plannen en voorbereidingen
  • Voor de praktijk opgeleide, getrainde en geoefende hulpverleners
  • Ondersteunen van bestuurders, beleidsmakers en hulpverleners

Zo helpen we bij het realiseren van een veilige omgeving en betere hulpverlening. Elke dag van de week.

Met het oog op het welzijn van mensen en het milieu is het ons streven om ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Kernwaarden

Kwaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid

Visie, missie en kernwaarden
Visie, missie en kernwaarden