Ervaringsleren

Voor ons is ‘het elfde gebod’ een belangrijk handvat bij het opstellen van een activiteit:
‘Hoe wil ik zelf een opleiding, training of oefening krijgen? Geef dan ook op deze manier les’!


Onze unieke methode

Bij het doceren, trainen en oefenen gaat het om ervaringsleren in plaats van pure kennisoverdracht. Daarom bieden we je onze unieke aanpak.

Kenmerken van onze unieke methode zijn:

  • Naast wetenschap en theorieën baseren wij de lesstof op feiten en de praktijk
  • Het is mogelijk om de gewenste output op verschillende manieren te behalen
  • Het realiseren van de beoogde resultaten kan en moet ook ‘leuk’ en boeiend zijn
  • We gebruiken een grote variatie aan werkmethoden zodat alle leervoorkeuren aan bod komen. De deelnemers gaan continu aan de slag met casussen en korte, bondige opdrachten
  • Snel en veel oefenen. Maar vooral door te oefenen met leden van de andere kolommen en met de keten- en crisispartners
  • We combineren klassikaal onderwijs, e-learning, online leren en opbouwen van een portfolio. Dit noemen we Blended learning


(Gast)presentaties

Als je wilt, regelen wij (gast)presentaties door en over de andere kolommen en keten- en crisispartners. Studiebezoeken, excursies en eventueel korte snuffelstages, alles is mogelijk.

Blended learning

Competenties Toolbox

De meeste leerdoelen gaan meer over de processen, procedures en de specifieke competenties van een functie of team. De persoon ‘op zich’ moet uiteraard ook aandacht krijgen.

Het verbeteren van de algemene competenties, zoals outputgericht werken en handelen, flexibel werken, kunnen en durven improviseren en het omgaan/reguleren/verminderen van stress, is belangrijk.

Cuijpers Consultancy heeft voor de specifieke en generieke competenties een Competenties Toolbox ontwikkeld:

  • Op een speelse manier ervaren deelnemers het belang en de voordelen van de juiste competenties. En het (door)ontwikkelen van competenties.
  • Ook komen de valkuilen van de competenties aan bod: hoe herken je dat een competentie voor jou (te) dominant is, hoe herken je dat je een competentie eenzijdig toepast, en hoe kun je deze valkuilen vermijden!
  • Veel gedachten en handelingen gebeuren volgens een vast patroon (ook wel mechanisme genoemd). Dat is positief, maar soms is dit juist belemmerend. De toolbox helpt je bij het doorbreken van belemmerende patronen.
Ervaringsleren
Ervaringsleren