Over ons

Strategie

Met het pakket SOM© van de crisisbeheersing vorm je een duidelijke strategie voor de komende jaren. Je ontwikkelt in de strategie ook de kerncompetenties voor de medewerkers en overweegt een competentiescan of uitgebreide selectie van de medewerkers te houden. Je hebt daarnaast uiteraard aandacht voor de functies, processen en teams. Kernwoorden van de strategie zijn competentiegericht, geschiktheid, zelfredzaamheid, samenwerking, verbinding, meer resultaat met minder inspanningen.

Organisatie

Met de gekozen strategie besteed je aandacht aan de organisatie. Alleen en samen met andere organisaties en partijen. Met het (online) competentiegericht opleiden. Met eventueel Proeven van Bekwaamheid.

Management

Je zorgt ervoor dat de organisatie met minimale inspanningen actueel blijft. Waarbij de nadruk ligt op het trainen en oefenen met professionele ondersteuning.
Top