Online leren (e-learning)

Wij gebruiken een geavanceerde elektronische leeromgeving (ELO) voor het aanbieden van Online leren of e-learning. Dit is een systeem waarbij de deelnemer zich (les)materiaal eigen kan maken door te lezen, te kijken en te luisteren en het maken van vragen.

 

Online leren kan een deelnemer alleen doen, maar er kan ook gekozen worden voor interactie tussen de opdrachtgever, de deelnemers en een digitale e-docent of e-coach. Voordelen van online leren zijn onder andere dat deelnemers kunnen leren wat ze willen, wanneer het ze uitkomt, op hun eigen werkplek en in hun eigen tempo.

Online leren kan ook ingezet worden in combinatie met klassikaal onderwijs. Dit noemen we Blended learning.

Onze opbouw

Het Online leren kan bij ons worden opgebouwd uit meerdere onderdelen, al naar gelang uw wensen:

 1. Basismodule Bevolkingszorg
 2. Irene Sirene® Dé Leerprikkelaar
 3. Functiespecifieke modulen
 4. Procesgerichte modulen
 5. Teamgerichte modulen
 6. Competentiegerichte modulen
 7. App op maat (naslagwerk)
 8. Gecombineerd met klassikaal onderwijs

Er is van alles mogelijk, de keus hierbij is aan u! Wij adviseren u graag.

1. Basismodule Bevolkingszorg

In de Basismodule Bevolkingszorg behandelen we de basisvereisten van Bevolkingszorg. Er kan onder andere worden ingegaan op de opbouw van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, de verschillende hoofd- en deelprocessen van Bevolkingszorg, de verschillende teams in Bevolkingszorg, de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) en bij Bevolkingszorg betrokken partners. Deze module zullen we op maat voor uw organisatie maken.

2. Functiespecifieke modulen

In de functiespecifieke modulen gaan we specifiek in op de crisisfunctie van de deelnemer. Anders dan bij Dé Leerprikkelaar maken we de functiespecifieke module per functie. De opdrachtgever kan hierbij aangeven voor welke functies hij een module wil krijgen. De inhoud van deze modules baseren wij bijvoorbeeld op een het Regionaal Crisisplan, deelplan Bevolkingszorg, taakkaarten en andere voor de functie relevante documenten zoals draaiboeken en specifieke instructies.

Een functiespecifieke module kan bijvoorbeeld twee of vier keer per jaar verstuurd worden. Een functiespecifieke module is uitgebreider dan een Leerprikkelaar en de deelnemer zal dan ook meer tijd nodig hebben om deze te maken. We verwerken ook meer, en specifiekere, vragen in een functiespecifieke module. Verder kan er voor bij de functiespecifieke module voor gekozen worden dat de deelnemer na afloop een certificaat ontvangt, bijvoorbeeld wanneer de deelnemer de hele module heeft afgerond of wanneer een afsluitende toets met een voldoende is afgesloten.

Voorbeelden van functiespecifieke modulen zijn:

 • Bestuurder
 • Gemeentesecretaris
 • Adviseur Crisisbeheersing
 • Verslaglegger
 • Algemeen commandant Bevolkingszorg
 • Officier van Dienst Bevolkingszorg
 • Hoofd taakorganisatie
 • Teamleider
 • Omgevingsanalist

3. Procesgerichte modulen

In de procesgerichte modulen gaan we specifiek in op het desbetreffende proces/ de desbetreffende taakorganisatie. Anders dan bij Dé Leerprikkelaar maken we de procesgerichte module per proces. De opdrachtgever kan hierbij aangeven voor welke processen hij een module wil krijgen. De inhoud van deze modulen baseren wij op procesomschrijvingen in uw regionale crisisplan.

4. Teamgerichte modulen

In de teamgerichte modulen gaan we specifiek in op het desbetreffende team. Anders dan bij Dé Leerprikkelaar maken we de teamgerichte module per team. De opdrachtgever kan hierbij aangeven voor welke teams hij een module wil krijgen. De inhoud van deze modulen baseren wij op de omschrijving in uw regionale crisisplan.

5. Competentiegerichte modulen

In de competentiegerichte modulen gaan we specifiek in op de desbetreffende competentie. Anders dan bij Dé Leerprikkelaar maken we de competentiegerichte module per competentie. De opdrachtgever kan hierbij aangeven voor welke competenties hij een module wil krijgen. De inhoud van deze modulen baseren wij op de omschrijving in onder andere GROOT en GROOTER.

Top