Evalueer (en leer van) de covid-19-inzetten.

Doe dit wel vóórdat je afschaalt!

Leer al tijdens het opschalen! Denk hierbij aan korte, bondige evaluaties.

Daphne Hobelman, onderzoeker bij Cuijpers Consultancy:

‘Wij begeleiden je op een professionele manier en verrijken je met een blik van buiten en véél kennis en ervaring. Door middel van het begeleiden en/of houden van After Action Reviews, een uitgebreide(re) digitale enquête, (digitale) interviews en/of een documentenstudie (LCMS).’
Laat u informeren, een beller is sneller: 038-4607952 / 06-22274652.Is je burgemeester afwezig? Train tijdig je locoburgemeesters!

*Digitale classes*

1. Omgaan met de verschillende rollen van de (loco)burgemeester

We behandelen diverse leiderschapsstijlen en -vaardigheden. De basiskennis van crisisbesluitvorming komt ook aan bod.

2. Bestuurder als (technisch) voorzitter beleidsteam

Wat zijn de werkzaamheden en taken en hoe werkt een BT. We gaan in op de maatregelen en processen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

3. Mediacontacten bij rampen

Bereid je voor op de complexe mediacontacten bij een crisis, ramp of zwaar ongeval.

4. Rampen- en crisiskunde voor bestuurders

Na deze module (her)ken je als bestuurder de overeenkomsten en verschillen tussen een ramp, crisis, calamiteit, issue of zogenaamd M³-incident.

5. Bestuurlijke netwerkkaarten

Hoe zijn de bevoegdheden bij rampen en crises verdeeld in Nederland?

6. Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Wat gaat de tijdelijke wet maatregelen covid-19 betekenen?


Blijf ondanks de coronamaatregelen je medewerkers en teams trainen met behulp van digitale classes en Irene Sirene® Dé Leerprikkelaar!

Een reactie van een zeer tevreden communicatieadviseur Veiligheidsregio Limburg-Noord:

‘Via een onlinetraining en een digitale class van Cuijpers Consultancy ben ik ingewerkt op mijn functie Communicatieadviseur Regionaal Operationeel Team en Beleidsteam.
Ik heb de training op afstand als zeer persoonlijk en prettig ervaren. De kennis en flexibiliteit van de trainer zorgden ervoor dat ik voor mijn situatie en op mijn niveau de stof tot me kon nemen. De concrete voorbeelden zorgden ervoor dat ik de stof direct kan toepassen. Na afloop van de training was er voldoende bagage en zekerheid om te kunnen starten in deze nieuwe rol. Bedankt voor de prettige training!’

Een reactie van de contactpersoon Opleidingen, trainingen en oefeningen uit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland:

‘Complimenten voor de leerprikkelaar. Informatief. Duidelijk overzicht. Bij de veiligheidsregio zijn we bezig met een Plan van aanpak Herstelzorg. In de volgende leerprikkelaar gaan we hieraan aandacht besteden.’

Voor alle functies, processen, teams en véél thema’s en competenties kun je bij ons terecht.

> Klik hier om ons aanbod te bekijken.

Top