Open inschrijving

Basiskennis

Basisopleiding Bevolkingszorg

We behandelen de basiskennis van Bevolkingszorg.

Meer informatie

Competentiegerichte modules

Observeren, het nieuwe waarnemen

Leer objectief te observeren en feedback te geven.

Meer informatie

Procesgerichte modules

Basisopleiding Crisiscommunicatie

We behandelen de basiskennis van crisiscommunicatie.

Meer informatie

Mediacontacten bij rampen

Bereid je voor op de complexe mediacontacten bij een crisis, ramp of zwaar ongeval.

Meer informatie

Functie specifieke modules

Officier van Dienst Bevolkingszorg

We besteden aandacht aan de organisatie, taken en werkzaamheden van de Officieren van Dienst in het CoPI.

Meer informatie

Adviseur Crisisbeheersing

We besteden aandacht aan de organisatie, werkzaamheden en taken van de Adviseur Crisisbeheersing, op algemeen en lokaal/regionaal niveau.

Meer informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

We gaan in op verbindend leiderschap en adviseurschap, en zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s).

Meer informatie

Hoofd Taakorganisatie Acute Zorg

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden en hoe werken de processen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.

Meer informatie

Bestuurder als voorzitter Beleidsteam (BT)

Wat zijn de werkzaamheden en taken en hoe werkt een BT. We gaan in op de maatregelen en processen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Meer informatie

Omgaan met de rollen van de bestuurder

We behandelen diverse leiderschapsstijlen en -vaardigheden. De basiskennis van crisisbesluitvorming komt ook aan bod.

Meer informatie

Communicatieadviseur
Beleidsteam (BT)

Je gaat aan de slag met advisering over de strategie, de opbouw van kernboodschappen, het neerzetten van een communicatieadvies.

Meer informatie

Op dit moment zijn deze trainingen in ontwikkeling. Binnenkort beschikbaar!

Op dit moment zijn deze trainingen in ontwikkeling. Binnenkort beschikbaar!

Top