Open inschrijving

Officier van Dienst Bevolkingszorg

We besteden aandacht aan de organisatie, taken en werkzaamheden van de Officieren van Dienst in het CoPI.

Meer informatie

Examentraining Officier van Dienst Bevolkingszorg

Bereid je optimaal voor op het examen Officier van Dienst Bevolkingszorg in het CoPI.

Meer informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

We gaan in op verbindend leiderschap en adviseurschap, en zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s).

Meer informatie

Adviseur Crisisbeheersing

We besteden aandacht aan de organisatie, werkzaamheden en taken van de Adviseur Crisisbeheersing, op algemeen en lokaal/regionaal niveau.

Meer informatie

Bestuurder als voorzitter Beleidsteam (BT)

Wat zijn de werkzaamheden en taken en hoe werkt een BT. We gaan in op de maatregelen en processen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Meer informatie

Omgaan met de rollen van de bestuurder

We behandelen diverse leiderschapsstijlen en -vaardigheden. De basiskennis van crisisbesluitvorming komt ook aan bod.

Meer informatie

Communicatieadviseur CoPI

Je gaat aan de slag met adviseren en informeren van het commando plaats incident, het verzorgen van de woordvoering, het geven van voortgangs- of afwijkingsinformatie.

Meer informatie

Communicatieadviseur ROT

Je gaat aan de slag met het adviseren en informeren van het ROT, het actief halen en brengen van informatie, het informeren van het hoofd taakorganisatie.

Meer informatie

Communicatieadviseur Beleidsteam (BT)

Je gaat aan de slag met advisering over de strategie, de opbouw van kernboodschappen, het neerzetten van een communicatieadvies.

Meer informatie

Hoofd Taakorganisatie

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden en hoe werken de processen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.

Meer informatie

Hoofd Taakorganisatie Communicatie

Je gaat aan de slag met het inrichten van de taakorganisatie Communicatie, het leiding geven, het adviseren, het zorgdragen voor debriefing en nazorg.

Meer informatie

Observeren, het nieuwe waarnemen

Leer objectief te observeren en feedback te geven.

Meer informatie

Notulisten/verslagleggers

Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.

Meer informatie

Plotters en Notulisten/verslagleggers

Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.

Meer informatie

Mediacontacten bij rampen

Bereid je voor op de complexe mediacontacten bij een crisis, ramp of zwaar ongeval.

Meer informatie
Top