Interim werkzaamheden en consultancy

Cuijpers Consultancy kan je ook tijdelijk ondersteunen bij projecten of het tijdelijk invullen van functies.

We hebben bij voorbeeld ervaring met:

 • Het verrichten van interim-werkzaamheden als beleids- of juridisch adviseur
 • Het schrijven van plannen zoals crisisplannen, rampbestrijdingsplannen, draaiboeken en deelplannen
 • Het ontwikkelen van opleiding-, trainings- en oefenprogramma’s
 • Evaluaties van incidenten, inzetten en opschalingen
 • Het ondersteunen bij de organisatie van evenementen, congressen en systeemtesten (en onderdelen daarvan)
 • Het verrichten van observaties/waarnemingen
 • Het invullen van piketdienst voor onder andere:
  • Adviseur Crisisbeheersing
  • Algemeen Commandant
  • Officier van Dienst
  • Hoofd Taakorganisatie
  • Teamleider
  • Verschillende functies Crisiscommunicatie
Interim werkzaamheden en consultancy
Interim werkzaamheden en consultancy