Evalueren (en leren van) de inzetten en opschalingen

Laat Integrato bv en Cuijpers Consultancy bv u bij de (tussen)evaluaties ondersteunen c.q. begeleiden!

Integrato zorgt voor de digitale evaluatietools, ondersteuning en facturering. Cuijpers Consultancy is verantwoordelijk voor de inhoudelijke advisering en evaluatie.
Samen brengen ze de sterke punten en de minder sterke punten in beeld.

De kracht van een externe evaluator is het boven tafel krijgen van de ‘blinde vlekken’ én de zogenaamde non verbale (mis)communicatie tijdens de crisisbesluitvorming.
Integrato en Cuijpers Consultancy vullen elkaar voor 200% aan en realiseren zo een hoogwaardige evaluatie met aanbevelingen en praktische handvatten.
Laat Integrato bv en Cuijpers Consultancy bv u bij de (tussen)evaluaties ondersteunen c.q. begeleiden!

Kwaliteit gegarandeerd

De kwaliteit van de evaluatie is voor uw organisatie van groot belang.
Uw organisatie wil kunnen leren van de ervaringen en de evaluatie kunnen gebruiken voor eventueel benodigde aanpassingen in plannen, procedures, werkwijze et cetera.

Evalueren is een belangrijk middel om de stand van zaken van de voorbereiding op en de inrichting van de crisisbeheersing inzichtelijk te maken.

Cuijpers Consultancy ondersteunt je bij het evalueren van inzetten en opschalingen.
Met een evaluatie door Cuijpers Consultancy ondersteun je de leden van de crisisorganisatie én de bestuurders door:

  • Te laten zien welke maatregelen en voorzieningen werken
  • Te inzichtelijk te maken welke maatregelen en voorzieningen niet werken
  • Te adviseren hoe crisisorganisatie van de lessons learned kan leren

Daarnaast helpen onze evaluaties jouw organisatie ook verder in het leer- en ontwikkelproces. Onze evaluatie legt de basis, maar draagt vooral ook bij aan het behouden of naar een hoger plan tillen van de crisisorganisatie en haar bestuurders en leden.

Op de website van onze zusteronderneming Integrato lees je meer over de doelen en methodiek van evalueren, voorbeelden van onze ervaring en wie onze onderzoekers zijn.

 

Klik op het logo om naar de website te gaan.
Evalueren (en leren van) de inzetten en opschalingen