Crisisopleidingen, trainingen en oefeningen

Alle onderstaande activiteiten zijn digitaal, face to face of een combinatie hiervan.
Uiteraard houden wij rekening met de covid-19-maatregelen en -richtlijnen.
Wilt u één of meer van deze activiteiten bij u op locatie/in company organiseren,
dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Digitale class 1. Omgaan met de verschillende rollen van de (loco)burgemeester

We behandelen diverse leiderschapsstijlen en -vaardigheden. De basiskennis van crisisbesluitvorming komt ook aan bod.

Meer informatie

Digitale class 2. Bestuurder als (technisch) voorzitter beleidsteam

Wat zijn de werkzaamheden en taken en hoe werkt een BT. We gaan in op de vergaderstructuur in het team.

Meer informatie
mediacontacten

Digitale class 3. Mediacontacten bij rampen

Bereid je voor op de complexe mediacontacten bij een crisis, ramp of zwaar ongeval.

Meer informatie

Digitale class 4. Rampen- en crisiskunde voor bestuurders

Na deze module (her)ken je als bestuurder de overeenkomsten en verschillen tussen een ramp, crisis, calamiteit, issue of zogenaamd M³-incident.

Meer informatie
BNK-mob

Digitale class 5. Bestuurlijke netwerkkaarten

Hoe zijn de bevoegdheden bij rampen en crises verdeeld in Nederland?

Meer informatie
virus-4835301_640

Digitale class 6. Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Wat betekent de tijdelijke wet maatregelen covid-19?

Meer informatie
Evalueren van inzetten en opschalingen

Digitale class 7. Evalueren van inzetten en opschalingen

Evalueren is leren van de praktijk. Een evaluatie helpt een organisatie en ook bestuurders door te laten zien welke maatregelen en voorzieningen werken, maar ook welke niet werken tijdens (de voorbereiding op) een ramp of crisis.

Meer informatie

Digitale class 8. Digitale vergader etiquette

Op efficiënte wijze digitaal vergaderen. Digitaal vergaderen is een snel ingevoerde methode gedurende de Corona crisis. Digitaal vergaderen is wezenlijk anders dan fysiek vergaderen. Hoe doe je dat efficiënt? Waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de voor- en nadelen?

Meer informatie

Adviseur Crisisbeheersing

We besteden aandacht aan de organisatie, werkzaamheden en taken van de Adviseur Crisisbeheersing, op algemeen en lokaal/regionaal niveau.

Meer informatie

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

We gaan in op verbindend leiderschap en adviseurschap, en zorgdragen voor overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s).

Meer informatie

Officier van Dienst Bevolkingszorg

We besteden aandacht aan de organisatie, taken en werkzaamheden van de Officieren van Dienst in het CoPI.

Meer informatie

Examentraining Officier van Dienst Bevolkingszorg

Bereid je optimaal voor op het examen Officier van Dienst Bevolkingszorg in het CoPI.

Meer informatie

Officier van Dienst Evenement (OvD-E)

Een ramp of zwaar ongeval tijdens een evenement, je moet er niet aan denken! Maar je wilt wel voorbereid zijn; dat leer je tijdens deze leergang. Jij bent de crisiscoördinator bij het evenement én de contactpersoon namens de organisatie voor de professionele hulpverleners.

Meer informatie

Officier van Dienst Locatie (OvD-L)

Een ramp of zwaar ongeval bij jouw bedrijf, instelling of locatie. Je moet er niet aan denken! Maar je wilt wel voorbereid zijn; dat leer je tijdens deze leergang. Jij bent de crisiscoördinator bij een locatie én de contactpersoon namens jouw organisatie voor de professionele hulpverleners.

Meer informatie

Communicatieadviseur Beleidsteam (BT)

Je gaat aan de slag met advisering over de strategie, de opbouw van kernboodschappen, het neerzetten van een communicatieadvies.

Meer informatie

Communicatieadviseur CoPI

Je gaat aan de slag met adviseren en informeren van het commando plaats incident, het verzorgen van de woordvoering, het geven van voortgangs- of afwijkingsinformatie.

Meer informatie

Communicatieadviseur ROT

Je gaat aan de slag met het adviseren en informeren van het ROT, het actief halen en brengen van informatie, het informeren van het hoofd taakorganisatie.

Meer informatie

Hoofd Taakorganisatie

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden en hoe werken de processen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.

Meer informatie

Hoofd Taakorganisatie Communicatie

Je gaat aan de slag met het inrichten van de taakorganisatie Communicatie, het leiding geven, het adviseren, het zorgdragen voor debriefing en nazorg.

Meer informatie

Observeren, het nieuwe waarnemen

Leer objectief te observeren en feedback te geven.

Meer informatie

Notulisten/verslagleggers

Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.

Meer informatie

Plotters en Notulisten/verslagleggers

Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.

Meer informatie
Top