Weet je dat Cuijpers Consultancy óók veel ervaring heeft met:

 • Het verrichten van interim-werkzaamheden als beleids- of juridisch adviseur
 • Het schrijven van plannen (crisisplannen, rampbestrijdingsplannen, draaiboeken en deelplannen)
 • Het ontwikkelen van opleiding-, trainings- en oefenprogramma’s
 • Evaluaties van incidenten, inzetten en opschalingen
 • Het organiseren van systeemtesten (en onderdelen daarvan)
 • Het verrichten van observaties/waarnemingen
 • Het invullen van piketdienst voor onder andere:
  • Adviseur Crisisbeheersing
  • Officier van Dienst
  • Algemeen Commandant
  • Hoofd Taakorganisatie
  • Teamleider

Enkele voorbeelden van bijzondere opdrachtgevers

Top