HELP! De burgemeester gaat op vakantie.

Dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn, als jij je (loco)burgemeester en hun adviseurs goed laat opleiden en trainen. 1. Weten ze bijvoorbeeld wat voor rollen de burgemeester heeft tijdens een ramp of crisis? 2. Weten zij hoe ze deel moeten nemen aan een bestuurlijk crisisteam of beleidsteam (BT)? 3. Én weten zij (alles) over […]

Schrok u ook!?

Dat is mooi om te horen! Er is namelijk net een NL-Alert uitgegaan om te testen of de NL-alert op uw telefoon en op digitale reclameschermen en reisinformatieschermen werkt. Ieder half jaar in juni en december zendt de overheid rond 12:00 uur een NL-Alert testbericht uit. Heb je geen bericht ontvangen? Dan kan dat liggen […]

Contract is getekend!

Per 1 juli breiden wij ons team van trainers en adviseurs uit met Caroline van Nieuwpoort. Welkom in het team van Cuijpers Consultancy bv Caroline! Caroline is al bekend met het opleiden en trainen van mensen op het gebied van informatiebeveiliging en ondersteuning bij cybercrisisoefeningen.

Geslaagd!

Dit mochten wij gelukkig tegen alle deelnemers van de leergang HTO acute zorg zeggen. En daar zijn wij, en alle deelnemers, natuurlijk erg blij mee. Afgelopen dinsdag hebben Ivo Leijten, Lijndert Liefers, Wietze van der Schaaf, Annemarie Heijnen, Joyce Kruizinga en Klaas Kelly van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland allen hun diploma behaald. Een leuke […]

Officieren van dienst tunnel

Sinds vorige week woensdag is de Gemeente Rotterdam twee officieren van dienst tunnel rijker! Riemer te Velde en Helmer Heijden zijn geslaagd om namens de Maastunnel deel te nemen aan het COPI wanneer er een incident is in de Maastunnel. In de middag mocht de crisisorganisatie van de Maastunnel aan de slag tijdens een tabletop […]

Geslaagd!

7 Adviseurs Crisisbeheersing hebben deelgenomen aan de leergang en zijn op 22 maart geslaagd voor hun examen. Nogmaals van harte gefeliciteerd Jurgen Bijsterbosch, Pim Aarns, Leonie Beuting, Patrick Broeders, Kevin Jansen, Laura Meijs en Robin Meenink. Onze volgende leergang Adviseur Crisisbeheersing start op maandag 30 mei. Schrijf je hier in. #ACb #leergang #crisis

Ben je geïnteresseerd in de lokale quick scan Hoogwater juli 2021?

Op 21 maart hebben Mr. William Cuijpers, Inge Bruggink en Daphne Hobelman voor de Gemeente Roermond een bewonersbijeenkomst begeleid. Cuijpers Consultancy heeft een *lokale quick scan voor de Gemeente Roermond* gehouden, waarin 51 aanbevelingen zijn opgenomen. Hiermee gaat de Gemeente Roermond aan de slag om de eigen rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie nóg beter te maken. Tijdens […]

Heb je een tunnel in je gemeente of veiligheidsregio die valt onder de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw)?

Volgens de wet- en regelgeving moet: de veiligheidsbeambte nagaan of het bedieningspersoneel en de hulpverleningsdiensten geoefend zijn en meewerken aan de organisatie van de regelmatig te houden oefeningen de tunnelbeheerder ten minste éénmaal in de vier jaar een realistische oefening én in elk tussenliggend jaar een gedeeltelijke oefening of simulatieoefening uitvoeren Cuijpers Consultancy BV en […]

HELP! De burgemeester gaat op vakantie.

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!