Crisisopleidingen bevolkingszorg

Basisopleiding bevolkingszorg (e-learning en digitaal)
Ben jij nieuw in de rampenbestrijding of crisisbeheersing? Of wil jij je kennis opfrissen? Wij nemen je mee in de rampenbestrijding en crisisbeheersing van gemeenten en veiligheidsregio’s, en behandelen de processen van bevolkingszorg.
Algemeen commandant bevolkingszorg (meerdaagse leergang)
In deze leergang gaan we in op verbindend leiderschap en adviseurschap van de algemeen commandant bevolkingszorg. Ook het zorgdragen voor de overdracht naar de reguliere gemeentelijke organisatie(s) na een ramp of crisis komt aan bod.
Officier van dienst bevolkingszorg (meerdaagse leergang)
We besteden aandacht aan de organisatie, taken en werkzaamheden van de officier van dienst bevolkingszorg in het COPI. De opleiding is competentiegericht. De onderwerpen worden behandeld met een mix van theoretische en praktische werkvormen.
Communicatieadviseur BT (meerdaagse leergang)
Je gaat aan de slag met advisering over de strategie, de opbouw van kernboodschappen, het neerzetten van een communicatieadvies.
Communicatieadviseur CoPI (meerdaagse leergang)
Je gaat aan de slag met adviseren en informeren van het commando plaats incident, het verzorgen van de woordvoering, het geven van voortgangs- of afwijkingsinformatie.
Adviseur crisisbeheersing (meerdaagse leergang)
Ben jij adviseur crisisbeheersing? Bereid je goed voor met aandacht voor de organisatie, werkzaamheden en taken van de adviseur crisisbeheersing in de warme fase. Op algemeen en lokaal/regionaal niveau.
Communicatieadviseur ROT (meerdaagse leergang)
Je gaat aan de slag met het adviseren en informeren van het ROT, het actief halen en brengen van informatie, het informeren van het hoofd taakorganisatie.
Hoofd Taakorganisatie (meerdaagse leergang)
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden en hoe werken de processen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Hoofd Taakorganisatie Communicatie (meerdaagse leergang)
Je gaat aan de slag met het inrichten van de taakorganisatie Communicatie, het leiding geven, het adviseren, het zorgdragen voor debriefing en nazorg.
Opleiding (digitaal) plotters en notulisten/verslagleggers (VRBZO)
Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Verdiepingstraining (fysiek) plotters en notulisten/verslagleggers (VRBZO)
Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Hoofd Taakorganisatie Herstelzorg (meerdaagse leergang)
Na het volgen van de opleiding/leergang beheerst de deelnemer de kerntaken en -competenties en kan de deelnemer deze uitvoeren.
Hoofd Acute Zorg (meerdaagse leergang)
Na het volgen van de opleiding/leergang beheerst de deelnemer de kerntaken en -competenties en kan de deelnemer deze uitvoeren.
Oefening (fysiek) plotters en notulisten/verslagleggers (VRBZO)
Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Opleiding (digitaal) plotters en notulisten/verslagleggers (Open inschrijving)
Krijg inzicht in je taken, werkzaamheden en rollen, en leer de bijbehorende vaardigheden toepassen. We gebruiken praktijkvoorbeelden en realistisch tegenspel.
Verkorte opleiding Communicatieadviseur BT (digitaal) (VRBZO)
We gaan dieper in op de taken en werkzaamheden van de communicatieadviseur BT . De opleiding is competentiegericht en de onderwerpen worden behandeld met een mix van theoretische en praktische werkvormen.
Training/oefening Communicatieadviseur BT (VRBZO)
We gaan dieper in op de taken en werkzaamheden van de communicatieadviseur BT.
Juridische ondersteuning dagdeel 1: acute fase (algemeen)
We besteden aandacht aan (nood)bevoegdheden en andere middelen die je kan inzetten tijdens de acute fase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juridische ondersteuning dagdeel 2: (preparatie) nafase
We besteden aandacht aan (nood)bevoegdheden en voornamelijk de toepassing in de preparatie nafase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juridische ondersteuning dagdeel 3: demonstraties en openbare ordeverstoringen
We besteden aandacht aan (nood)bevoegdheden en voornamelijk de toepassing bij demonstraties en openbare orde verstoringen. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juristen en bestuurlijke netwerkkaarten dagdeel 4
We besteden aandacht aan de bestuurlijke netwerkkaarten en de bevoegdhedenschema’s. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juristen in de acute fase dagdeel 5
We besteden aandacht aan de taken en werkzaamheden van de jurist in de acute fase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juristen in de preparatie nafase, met scenario dagdeel 6
We besteden aandacht aan de taken en werkzaamheden van de jurist in de (preparatie) nafase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Juristen in de acute fase en de preparatie nafase, met scenario dagdeel 7
We besteden aandacht aan de taken en werkzaamheden van de jurist in de acute fase en in de (preparatie) nafase. De opleiding is praktijkgericht. We behandelen de lesstof met behulp van korte theorieblokken, veel praktijkcases, simulaties en werkopdrachten.
Training Verbindend leiderschap en verbindend adviseurschap (strategisch)
Leden van het Gemeentelijk Beleidsteam kennis laten maken met verbindend leiderschap en adviseurschap bij crises en rampen
Opleiding voorzitter TBZ (digitaal via MS-Teams)
Wat zijn de werkzaamheden en taken en hoe werkt een voorzitter TBZ.

Hoofd Acute Zorg (meerdaagse leergang)

Training/oefening

Kies een cursus/evenement*
  • 11 december 2023 (13:00- 16.00 uur Verdiepingstraining (fysiek) Plotters en Notulisten/verslagleggers (VRBZO)
  • 30 januari 2024 (09:00 tot 12:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
  • 30 januari 2024 (13:00 tot 16:00) - Training/oefening Communicatieadviseur BT
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Voornaam*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam (conform ID-bewijs):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Organisatie:*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel)*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Heeft u dieetwensen?*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mijn dieetwensen*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens Deelnemer

Factuuradres (post):*
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Factuuradres (e-mailadres):*
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Dit veld is verplicht en moet een '@' bevatten.
Bijzonderheden factuur (bijv. kenmerk, ordernummer):
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Overig

Opmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Toestemming i.v.m. privacywetgeving**
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!