Advies, consultancy, evaluaties & onderzoek

Aanmoedigen, prikkelen en motiveren

Veel ervaring met:

– Interimwerkzaamheden
– Plannen (crisisplannen, rampbestrijdingsplannen, draaiboeken en deelplannen)
– Opleiding- en oefenprogramma’s
– Evaluaties van incidenten
– Systeemtesten (en onderdelen daarvan)
– Waarnemers/evaluatoren
– Eindevaluaties

Vanzelfsprekend kunnen we in overleg met jou een speciale activiteit verzorgen. Binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing komt alles aan op maatwerk! 

Top